Wijkvoorziening ’t Volbert Enschede

Sinds medio 2016 ondersteunt Eurus in opdracht van de gemeente Enschede het bestuur van de Stichting bijzondere Wijkvoorzieningen ‘Park Stokhorst’ (’t Volbert) in haar opgave de wijkvoorziening ’t Volbert voor de wijk ’t Ribbelt-Stokhorst te behouden.

Eurus helpt het Stichtingsbestuur bij de optimalisering van de exploitatie en het opstellen van verschillende scenario’s voor een duurzame toekomst. Op basis van de door het bestuur gewenste koers gaat Eurus het bestuur ondersteunen in de zoektocht naar (financiële) middelen die daarvoor nodig zijn. Tevens adviseren wij het bestuur bij de ontwikkeling om de wijkvoorziening meer te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de wijk en waar de focus moet komen te liggen.

Om de wensen en behoeften van de wijk te polsen heeft het bestuur van Stichting ’t Volbert onder leiding van Eurus twee meedenkavonden georganiseerd. Vanuit dit gezelschap is een activiteitencommissie ontstaan die de handschoen heeft opgepakt en een theetuin van, voor en door de wijk heeft ingericht. Sinds juli 2017 is de theetuin geopend. Het opzetten van deze theetuin is weer een stap in de goede richting naar zelfredzaamheid ten gunste van de wijk en haar bewoners.  In september ontvingen het bestuur en de activiteitencommissie van ’t Volbert van de Lidl een cheque om houtenbankjes voor in de theetuin aan te kunnen schaffen.

Eurus blijft de komende tijd het bestuur ondersteunen bij de uitvoering van het plan om een duurzame wijkvoorziening van, voor en door de wijk te blijven. Het jaar 2017 zal, onder andere door de inzet van Eurus, in ieder geval een positief financieel resultaat opleveren.

Sociale onderneming het Stadsgilde

Eurus ondersteunt de sociale onderneming Stadsgilde in oprichting. De intenties van de sociale onderneming en de mogelijke resultaten dragen bij aan de stadsdeelagenda 2016-2018 van stadsdeel Oost van de gemeente Enschede, in het bijzonder werken en meedoen.

Het Stadsgilde gaat zich in stadsdeel Oost inzetten om langdurig werklozen, schoolverlaters en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder ervaren begeleiding om te scholen tot vakman of vakvrouw. Hiermee komt het tegemoet aan de toenemende vraag naar vakmensen. Het Stadsgilde gaat werken volgens het traditionele meester-gezel-principe waardoor de leerlingen al werkende zich ontwikkelen tot schilder, glaszetter, timmerman en bouwvakker met uiteindelijk een baan bij het Stadsgilde. Daarnaast gaat het Stadsgilde uitsluitend met milieuvriendelijke producten zoals lijnolieverf werken en wordt gebruik gemaakt van elektrisch vervoer.

Eurus heeft het idee van deze sociale onderneming op verzoek onder de aandacht gebracht bij Twente Move2Social, met een positief resultaat als gevolg. Hierdoor is het Stadsgilde verzekerd van verdere ondersteuning en mogelijk startkapitaal. Een van de verwachtingen van deelname aan Move2Social is dat de ondernemer zelf een businessplan schrijft. Eurus gaat hierbij ondersteuning bieden.

Bikestop bij speeltuin ’t Varvik te Enschede

21 augustus 2017 is het project Bikestop bij speeltuin ‘t Varvik van start gegaan. De Bikestop is een idee van een bewoner uit de wijk Varvik-Diekman. Op verzoek van de initiatiefnemer heeft Eurus het idee omgezet naar een werkbaar projectplan en zijn de financieringsmogelijkheden om te kunnen starten gevonden. Doel is: een duurzaam project te ontwikkelen waarmee bewoners aan de slag kunnen.

De Bikestop is een rustplek voor fietsers, mountainbikers etc. en moet een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk en stad Enschede worden voor mensen die willen (na)genieten van hun fietstocht. De bezoekers kunnen naast het nuttigen van een kopje koffie, thee of frisdrank met een gebakje, gebruik maken van een oplaad mogelijkheid voor hun elektrische fiets of de banden van de fiets laten oppompen. Daarnaast zijn verschillende gratis fietsroutes beschikbaar.

In dit traject heeft Eurus de samenwerking gezocht met Vakschool Diekman, de SES (Stichting Enschedese Speeltuinen), Activiteitencentrum Power en Radar Uitvoering Oost. De leerlingen van Vakschool Diekman maken de taartjes en lopen stage bij de Bikestop om zo horeca ervaring op te doen. Power en Radar ondersteunen bij het werven, selecteren en begeleiden van de vrijwilligers.

Met de verkoop van de versnaperingen en de ontwikkeling van nieuwe diensten, zoals een fietsreparatieplek en de verkoop van fietsonderdelen, wil de Bikestop binnen drie jaar geheel zelfredzaam zijn en minder afhankelijk van subsidies en haar verstrekkers. Eurus blijft het project Bikestop van, voor en door bewoners van de wijk Varvik-Diekman met de betrokken partners verder ondersteunen.

Bovenstaand logo van de Bikestop is door een bewoner ontworpen.

De droom van Dolphia

In september 2016 is Eurus in opdracht van de gemeente Enschede samen met de bewoners van Dolphia gestart met het ontwikkelen van een conceptplan voor de bouw, organisatie en exploitatie van een nieuw buurthuis.

Op 6 oktober jongstleden verstrekte de gemeente Enschede de eerste sociale hypotheek van Nederland aan de bewoners van Dolphia om een buurthuis van, door en voor bewoners te kunnen bouwen op de plek van het oude buurthuis. Bewoners kunnen de hypotheek aflossen uit de opbrengst van maatschappelijk en commercieel getinte activiteiten. Het is de bedoeling om de hypotheek in 10 jaar af te lossen. Daarna is de buurt Dolphia de rechtmatige eigenaar van het buurthuis en is hun ultieme droom verwezenlijkt.

Stichting Bewonerscommissie Dolphia wil toewerken naar een bewonersbedrijf naar het voorbeeld van o.a. Berflo Bedrijf te Hengelo en Beien te Enschede en wil het buurthuis hieronder brengen. Het is de bedoeling dat men diensten en activiteiten ontwikkelt met, voor en door de bewoners.

Communicatie en participatietraject Verbindingsweg te Borne

In opdracht van Royal Haskoning DHV voeren wij het communicatie- en participatietraject uit in het project Verbindingsweg met spooronderdoorgang voor de Gemeente Borne. Na de zomer van 2016 zijn wij gestart met individuele en groepsgesprekken met omwonenden, grondeigenaren en andere belanghebbenden. Daarnaast hebben wij informatie-, meedenk- en terugkoppelavonden georganiseerd in samenwerking met het projectteam.

Bewonersondernemingen in Enschede Oost-Binnen

Eurus is in januari 2016 in opdracht van de Gemeente Enschede, Stadsdeelmanagement Oost, gestart met de uitvoering van de opdracht het aantal bewonersondernemingen in Enschede Oost-Binnen te verhogen. Momenteel ondersteunen wij speeltuin het Varvik en enkele sociale ondernemers in de wijk bij de ontwikkeling en de uitvoering van hun plannen die de wijk en haar bewoners ten goede komen. Daarnaast begeleiden wij het Stichtingsbestuur van Buurtboerderij ’t Volbert bij het ontwikkelen van projecten die, én aansluiten bij de ideeën en wensen van de bewoners én bijdragen aan een gezonde exploitatie van het gebouw/de gebouwen.

Buren(d)eten in Enschede Zuid

Eurus heeft eind 2016 en begin 2017 negen Buren(d)eets in de Stroinkslanden, Wesselerbrink en de Helmerhoek in opdracht van de Gemeente Enschede, stadsdeelmanagement Zuid, georganiseerd. Onder het genot van multiculturele hapjes en een drankje gingen buren met elkaar en de stadsdeelwethouder in gesprek over het meedoen en thuisvoelen in de wijk. Met deze buren(d)eets hebben we meer dan 100 grotendeels ‘nieuwe mensen’ in Enschede Zuid weten te bereiken. De deets hebben een schat aan informatie opgeleverd en hebben een mooie dialoog op gang gebracht.

Wijkopbouwwerk in de Enschedese Helmerhoek

Eurus werkt sinds 2014 samen met de bewoners uit de Helmerhoek aan een grotere betrokkenheid en samenwerking tussen bewoners, organisaties en de gemeente en het opzetten van een wijkplatform. Dit wijkplatform bestaat uit actieve bewoners uit alle delen van de wijk, en houdt zich bezig met de leefbaarheid in de wijk. Daarnaast hebben wij een actieve bijdrage geleverd in het betrekken van de hangjongeren in de wijk en hebben we een start gemaakt met het opzetten van een bewonersbedrijf in Wijkcentrum de Helmer. Onze aanpak van de laatste jaren heeft geleid tot meer Schwung in de Helmerhoek.