Van partijen naar partners

Wijkeconomie, het nieuwe welzijn

Participatie leidt tot beter samenleven. Maar het is de bundeling van krachten die het voor ieder mens mogelijk maakt zichzelf in stand te houden en welzijn te ervaren. Dit verduidelijkt waarom welzijnswerk een onschatbare economische waarde vertegenwoordigt. Eurus heeft de specialisten én unieke middelen om via burgerparticipatie, overheidsparticipatie en burgerinitiatieven bewonersbedrijven en sociale ondernemingen te laten floreren tot een bloeiende wijkeconomie.

Ook in opbouwwerk zijn we sterk. Onze focus ligt altijd op het versterken van netwerken én van de eigen regie van inwoners. Een goede samenwerking met alle partijen is wat Eurus betreft de enige basis hiervoor.

Bij Eurus zijn een welzijnsproject en haar doelstellingen leidend. Pas wanneer mensen vanuit hun positie die beoogde stap verder komen, praten wij over ‘succes’. Werken met mensen en ondersteunen in dat wat nodig is op die specifieke plek, daar gaat het ons om.