Projecten van Eurus

Berflo Bedrijf te Hengelo

De start van het inmiddels bruisende bewonersbedrijf Berflo Bedrijf in Hengelo gaat terug naar 2014. Toen nam de wijkraad Berflo Es samen met het LSA*, Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners, het initiatief hiervoor. Frank Eekelder,…

Hagedoornschool in Almelo

In opdracht van de gemeente Almelo is Eurus in oktober 2017 gestart met een haalbaarheid- en activeringsonderzoek met betrekking tot de mogelijke invulling van de Hagedoornschool ten gunste van de wijk Nieuwstraatkwartier. In de eerste fase…

Exploitatie maatschappelijke ruimte de Helmer door bewoners

In opdracht van de gemeente Enschede heeft Eurus samen met bewoners van de Enschedese wijk ‘De Helmerhoek’ een aantal scenario’s geschetst hoe de maatschappelijke ruimte in wijkcentrum ‘De Helmer’ geëxploiteerd kan worden. Waarbij…

Wijkvoorziening ’t Volbert Enschede

Sinds medio 2016 ondersteunt Eurus in opdracht van de gemeente Enschede het bestuur van de Stichting bijzondere Wijkvoorzieningen ‘Park Stokhorst’ (’t Volbert) in haar opgave de wijkvoorziening ’t Volbert voor de wijk ’t Ribbelt-Stokhorst…

Sociale onderneming het Stadsgilde

Eurus ondersteunt de sociale onderneming Stadsgilde in oprichting. De intenties van de sociale onderneming en de mogelijke resultaten dragen bij aan de stadsdeelagenda 2016-2018 van stadsdeel Oost van de gemeente Enschede, in het bijzonder werken…

Bikestop bij speeltuin ’t Varvik te Enschede

21 augustus 2017 is het project Bikestop bij speeltuin ‘t Varvik van start gegaan. De Bikestop is een idee van een bewoner uit de wijk Varvik-Diekman. Op verzoek van de initiatiefnemer heeft Eurus het idee omgezet naar een werkbaar projectplan…