Wijkopbouwwerk in de Enschedese Helmerhoek

Eurus werkt sinds 2014 samen met de bewoners uit de Helmerhoek aan een grotere betrokkenheid en samenwerking tussen bewoners, organisaties en de gemeente en het opzetten van een wijkplatform. Dit wijkplatform bestaat uit actieve bewoners uit alle delen van de wijk, en houdt zich bezig met de leefbaarheid in de wijk. Daarnaast hebben wij een actieve bijdrage geleverd in het betrekken van de hangjongeren in de wijk en hebben we een start gemaakt met het opzetten van een bewonersbedrijf in Wijkcentrum de Helmer. Onze aanpak van de laatste jaren heeft geleid tot meer Schwung in de Helmerhoek.