Wijkvoorziening ’t Volbert Enschede

Sinds medio 2016 ondersteunt Eurus in opdracht van de gemeente Enschede het bestuur van de Stichting bijzondere Wijkvoorzieningen ‘Park Stokhorst’ (’t Volbert) in haar opgave de wijkvoorziening ’t Volbert voor de wijk ’t Ribbelt-Stokhorst te behouden.

Eurus helpt het Stichtingsbestuur bij de optimalisering van de exploitatie en het opstellen van verschillende scenario’s voor een duurzame toekomst. Op basis van de door het bestuur gewenste koers gaat Eurus het bestuur ondersteunen in de zoektocht naar (financiële) middelen die daarvoor nodig zijn. Tevens adviseren wij het bestuur bij de ontwikkeling om de wijkvoorziening meer te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de wijk en waar de focus moet komen te liggen.

Om de wensen en behoeften van de wijk te polsen heeft het bestuur van Stichting ’t Volbert onder leiding van Eurus twee meedenkavonden georganiseerd. Vanuit dit gezelschap is een activiteitencommissie ontstaan die de handschoen heeft opgepakt en een theetuin van, voor en door de wijk heeft ingericht. Sinds juli 2017 is de theetuin geopend. Het opzetten van deze theetuin is weer een stap in de goede richting naar zelfredzaamheid ten gunste van de wijk en haar bewoners.  In september ontvingen het bestuur en de activiteitencommissie van ’t Volbert van de Lidl een cheque om houtenbankjes voor in de theetuin aan te kunnen schaffen.

Eurus blijft de komende tijd het bestuur ondersteunen bij de uitvoering van het plan om een duurzame wijkvoorziening van, voor en door de wijk te blijven. Het jaar 2017 zal, onder andere door de inzet van Eurus, in ieder geval een positief financieel resultaat opleveren.